+34 958 63 01 14 [email protected]

Gräsrotsfinansiering, eller crowdfunding är en finansieringsmodell som växer snabbt världen over. Det fungerar genom att samla in finansiella bidrag från ett stort antal personer via en internetplattform, för att finansiera ett projekt eller ett företag.

Modellen fungerar via en internetplattform (på spanska plataforma de financiación participativa, eller PFP), vilket gör det möjligt för initiativtagaren till projektet att samla ett stort antal investerare, som individuellt bidrar till iden med ett litet belopp.

Olika plattformar för gräsrotsfinansiering världen över samlade i 2014 ihop 6.2 biljoner dollar, och prognosen för 2015 är beräknad till 34.4 biljoner dollar.

Tills vidare, kan vi dela upp gräsrotsfinansieringsplattformarna i 5 breda kategorier:

  • Plattformar baserade på belöning: Företagar som önskar att lansera en tjänst eller en product erbjuder den slutgiltiga produkten eller annan belonging till investerarna. Detta inkluderar tekniska produkter, mjukvara, spel och kreativa project så som tecknade serier eller filmer. Anmärkningsvärda plattformar är https://www.kickstarter.com och http://gogetfunding.com/
  • Gräsrotsfinansiering baserat på aktier: Denna model är lik den tidigare, förutom att investerarna mottar aktier i företaget i utbyte mot finansiering. Ett anmärkningsvärt exempel är https://www.equitynet.com/
  • Baserat på lån:  I detta fall mottar företagen eller individerna finansiering genom att knyta kontakt mellan lånare och utlånare med en rad olika kreditvillkor. Ett exempel på detta är https://www.lendingclub.com/
  • Process: Här får investerarna ta del i ett krav som de finansierar, och mottar återbetalning om kravet går igenom.
  • Välgörenhet: I denna model hjälper investeraren till för ett välgörande ändamål, och får sällan deras investering tillbaka.
    Plattformarna för gräsrotsfinansiering tjänar på detta genom att motta en liten procentdel av de totala insamlade beloppen.

Spansk lag och gräsrotsfinansiering

Den spanska regeringen reglerar gräsrotsfinansiering med den nya lagen 5/2015 från den 27 april. Ramen för tillämpning av denna lag är väldigt specifik och tillämpas när gräsrotsfinansieringen sker i Spanien. Aktiviteten anses ske i Spanien:

  • Om gräsrotsfinansieringsplattformens huvudkontor finns i Spanien.
  • Om plattformen är baserad i ett annat land, men aktivt rekryterar kunder i Spanien 8genom marknadsföring)
  • Om tjänsterna som erbjuds på plattformen är skräddarsydda för investerare eller initiativtagare bosatta i Spanien.

Lagen gäller inte för en investerare eller initiativtagare som är fast bosatt i Spanien, och som deltar i gräsrotsfinansiering på eget initiativ via en utländsk platform.

Regler för plattformar

Plattformar baserade i Spanien måste följa specifika krav och tillstånd från den Spanska Nationella Kommissionen för Marknadssäkerhet (aktiekapital och minimum antal garantier för inverterare).

Initiativtagare till projekt

Projektägaren måste vara baserad i EU och kan inte ha förbjudits verkan på grund av insolvens, eller blivit dömd för brott mot socialförsäkrings- och statskassan, misskötsel av företag eller penningtvätt.

Den högsta gränsen för medel som kan samlas in för ett enskilt projekt är 2 miljoner euro (eller 5 miljoner euro för finansiering som syftar till professionella investerare). Plattformen ska se till att investerarna är helt informerade om projektet och projektägaren . Ändå är investeraren ansvarig för riktigheten i de uppgifter som lämnas ut.

Investerare

Icke-proffesionella investerare kan inte placera mer än 3,000 euro per projekt eller 10,000 euro inom en 12-månadersperiod från samma plattform. Investerarna måste bli tydligt informerade om eventuella risker om projektet misslyckas.