+34 958 63 01 14 [email protected]

Restrictions de voyage Pâques 2021

L’une des questions les plus fréquentes de bon nombre de nos clients concerne les restrictions de déplacement et de circulation imposées par le permis d’alarme et les différentes dispositions réglementaires qui sont approuvées presque chaque semaine dans...

Partnerskap i Andalusien – del 2

Skatt De spanska skattemyndigheterna erkänner två slags familjekonstallationer: Gifta par (med eller utan barn) och Ogifta par eller lagligt separerade mödrar eller fäder som bor med sina barn Registrerade partners kan inte presentera en gemensam deklaration, vilket...

Att skriva ett testamente i Spanien är väsentligt

Om du som utlänning, äger en fastighet eller andra tillgångar i Spanien, är det inte bara tillrådligt att skriva ett testamente också i Spanien – det är väsentligt! Du och inte den spanska lagen bestämmer vem som ska ärva dina tillgångar och fastighet och vilka...

Partnerskap i Andalusien

Nästan alla spanska automona regioner har godkänt lagar för att likställa rättigheterna för de som är partners med rättigheterna för de som är gifta med varandra, men lagarna varierar mellan regionerna. I denna artikel hänvisar vi till lagstiftningen i Andalusien. Om...

Brexit 2020 och dess konsekvenser för brittiska medborgare i Spanien

Den 31 januari 2020 kommer Storbritannien att lämna den Europeiska Unionen. Storbritannien vill förhandla fram ett frihandelsavtal med EU till slutet av 2020 – vilket är en väldigt kort tidsram. Anhållan om ännu en förlängning av övergångsperioden, som måste lämnas in...

Konsumenternas rättigheter på restauranger

Staten (Industri- Handels- och Turistministeriet) och de självständiga samfunden (Turistregistret) är ansvariga för allmänna regler för restauranger, caféer och barer i Spanien. De respektive rådhusen övervakar att krav för stadsbestämmelser, byggnader, hygieniska-...

LOPD – Dataskyddslagen

Under 2019 kommer två lagar som ändrades i slutet av 2018 – Dataskyddslagen (LOPD) och Varumärkeslagen – att generera stora förändringar inom teknikens värld. Här tittar vi närmare på ändringarna i Dataskyddslagen: Videoövervakning Lagen kräver nu att bilder som...

Ny lag för medborgarnas säkerhet

Den nya lagen för medborgarnas säkerhet i Spanien Den nya lagen för medborgarnas säkerhet, känd på spanska som Ley de Seguridad Ciudadana (eller ley mordaza, munkorgslagen, bland dess motståndare), är en av de mest kontroversiella lagarna på de senaste tio åren.  Den...

Att äga ett skjutvapen i Spanien

Ägande av skjutvapen i Spanien? Den spanska lagstiftningen om användande och ägande av skjutvapen är förmodligen en av de mest restriktiva i Europa. Detta är inkluderat i den spanska grundlagen under artikel 149.26 där det sägs att den spanska regeringen har exklusiv...

Våld i hemmet i Spanien

Våld i hemmet är ett betydande socialt problem i Spanien. Det är en typ av fysiskt eller psykiskt våld som förekommer inom ett hushåll eller i en intim relation, till exempel inom ett äktenskap, en familj, ett samboförhållande eller t.o.m vid dating. Våld i hemmet kan...

Arv till utlänningar boende i Spanien

När en utländsk medborgare som äger tillgångar i Spanien dör, finns det flera saker som arvingarna behöver veta för att gå rätt till väga i processen med arvet av de spanska tillgångarna. Ett vanligt misstag är att bearbeta arvet i hemlandet och glömma att hantera...

Konsumenternas rättigheter i rese-och turistindustrin i Spanien

I Spanien regleras resebranschen av flera lagar och viktigast är ”lagen för konsumentskydd”. Den senaste versionen är den kungliga förordningen 1/2007. Liksom i varje konsumentaktivitet vid köp av en resetjänst, samtycker både konsumenten och...

Skiljedomssystemet för konsumentfrågor i Spanien

Skiljedomssystemet för konsumentfrågor i Spanien (Sistema Arbitral de Consumo) är ett instrument som möjliggör en effektiv och snabb lösning av tvister mellan konsumenter och företag eller yrkesutövare beträffande  konsumentprodukter och tjänster. Den regleras genom...

Ansvar vid olycksfall i Spanien

Vid olycksfall kan det ofta vara svårt att veta om offret har rätt till ersättning eller inte, och i de flesta situationer är det omöjligt att automatiskt avgöra vilket ansvar som de olika inblandade parterna har, utan ett ingripande av en domare. Objektivt ansvar I...

Vad man ska göra vid dödsfall

Även om det definitivt inte är ett trevligt ämne måste vi möta den verklighet som vi en dag skulle kunna ställas inför vid dödsfall av en av våra släktingar. Det första vi bör göra Om dödsfallet inträffar på sjukhus, kommer sjukhusets förvaltning ta hand om det...

Ta ut skilsmässa i Spanien

När ett äktenskap går i kras finns det olika faktorer som måste beaktas avseende uppdelning av tillgångar och vårdnad av barn. Ansökan om äktenskapsskillnad vid domstol kan antingen göras när makarna är överens eller vid oenighet. Du måste ha varit gift i minst tre...