+34 958 63 01 14 [email protected]

Hur går processen till vid köp av fastighet i Spanien?

Som vi tidigare nämnt, rörde inte fastighetsmarknaden i Spanien på sig lika mycket förr i tiden. Man flyttade inte lika ofta då som nu och det var inte speciellt vanligt att byta upp sig till en större fastighet, vilket resulterade i den  långsamma...

Kan jag skilja mig i Spanien?

Ja, det kan du. I enlighet med spansk lag, är de spanska domstolarna och tribunalerna behöriga i frågor som rör personliga och patrimoniala relationer mellan par, annullering av äktenskap, separation och skilsmässa, när båda parterna är bosatta i Spanien, eller minst...

Är det lämpligt att starta företag i Spanien?

Precis som i Sverige så hänger beslutet på att bilda ett bolag på olika faktorer såsom omsättning, risk etc. Tänk på att kostnaderna är höga för att starta upp ett företag, rådfråga gärna oss innan.

Hur gör jag för att starta företag i Spanien?

Varje person eller juridisk enhet har rätt att bilda ett aktiebolag i egenskap av grundare. Ett aktiebolag bildas av medlemmarna med en offentlig handling, attesterat av en notarie.Den information som konstitutionen skall innehålla: Identiten av medlemmarna. Beslutet...

Är det verkligen nödvändigt att ha ett spanskt testamente?

Ja, det är det. Om du inte har ett spanskt testamente är risken stor att dina arvingar förlorar sina rättigheter till dina tillgångar om de inte hävdar sitt arv i tid, eller om din sista vilja och testamente inte figurerar i det centrala registret av testamenten i...

Vilka dokument måste jag ha med i bilen?

Körkort (enligt de spanska förordningarna kan en icke-resident person köra bil i Spanien på ett utländskt körkort i högst 6 månader per år). Bilförsäkring (originaldokumenten) och en kvittering på att den är betald. Registreringsbevis. Kvittering på att du har betalat...

Rättstvister

Alla fall är olika, och processen för tvister i Spanien kan vara långsamma och dyra, och därför försöker vi, där det är möjligt, att förhandla och lösa tvister utanför domstol. Om du har några tvivel i detta avseende, tveka inte att kontakta oss så att vi kan studera...

Behöver jag verkligen en försäkring?

Ja, tyvärr är detta är ett område som ofta förbises av många köpare. När fastigheten är köpt så är det klokt att hitta en försäkring hos ett välkänt företag och till bästa pris. Vi på Velasco Lawyers kan hjälpa dig att hitta rätt bland olika...

Hur lätt är det att bli beviljad lån i Spanien?

Om du bestämmer dig för att ansöka om ett bolån i Spanien så kan vi på Velasco Lawyers hjälpa dig att hitta det bästa alternativet genom att kontakta flera banker i området. I Spanien finns det bra bolåneräntor och vissa banker har speciella produkter avsedda för...

Vad är en notarie?

En Notarius Publicus är den person vars namnteckning och stämpel gör redogörelser och dokument rättsliga. Han kommer inte att intyga att dessa redogörelserna är sanna, bara att de personer som skriver under dokumenten samtycker till dem och därför blir de officiella....

Är det verkligen nödvändigt att skriva en fullmakt?

Det är inte nödvändigt, men det är starkt rekommenderat att göra det. Du kanske tror att du kommer att kunna resa för att underteckna handlingar för din nya fastighet, men det oförutsedda kan alltid ske: Dina pengar kanske inte kommer fram i tid, ditt plan kan vara...

Måste jag komma till Spanien för att skriva under dokumenten?

Det finns ingen anledning att komma till Spanien för underskrift av dokument om du ger din advokat en fullmakt. Fullmakten kan skickas till Sverige och efter att du skrivit under den och den har fått en apostille-stämpel så kan den användas vid signering av offentliga...

Vad är ett NIE-nummer och var ansöker jag om det?

Ett NIE-nummer är ett “Número Identificación de Extranjero” eller ett Id-nummer för utlänningar. Du måste ha ett sådant för att kunna köpa fastighet eller bil i Spanien. Det är relativt enkelt att få ett NIE-nummer, men processen kan kännas lång eftersom man måste ta...

Vilken typ av arvsskatteplanering bör jag överväga?

Det finns olika sätt på vilka skatten kan minskas genom skatteplanering. Eftersom förhållandena varierar kan det vara klokt att rådfråga vår firma. När det handlar om ett gift par kan de kanske dra fördel av det 95-procentiga avdraget som kan tillämpas för en...

Måste jag betala gåvo- eller arvsskatt?

Ja, det måste du. Generellt så betalar utländska personer endast arvsskatt på tillgångarna som finns i Spanien. Var dock medveten om att värdet av egendomen som ärvs också kan komma att ingå i dödsboet i hemlandet. Med skatt som erlagts i Spanien kan man göra...