+34 958 63 01 14 [email protected]

Vilken typ av arvsskatteplanering bör jag överväga?

Det finns olika sätt på vilka skatten kan minskas genom skatteplanering. Eftersom förhållandena varierar kan det vara klokt att rådfråga vår firma. När det handlar om ett gift par kan de kanske dra fördel av det 95-procentiga avdraget som kan tillämpas för en...

Måste jag betala gåvo- eller arvsskatt?

Ja, det måste du. Generellt så betalar utländska personer endast arvsskatt på tillgångarna som finns i Spanien. Var dock medveten om att värdet av egendomen som ärvs också kan komma att ingå i dödsboet i hemlandet. Med skatt som erlagts i Spanien kan man göra...