+34 958 63 01 14 [email protected]

Vid olycksfall kan det ofta vara svårt att veta om offret har rätt till ersättning eller inte, och i de flesta situationer är det omöjligt att automatiskt avgöra vilket ansvar som de olika inblandade parterna har, utan ett ingripande av en domare.

Objektivt ansvar

I särskilda omständigheter i den spanska lagen finns en automatisk rätt till ersättning för offren, om den som orsakat skadan har ett objektivt ansvar: ”la responsabilidad objetiva”. Förutom i fall av ”force majeure” omfattar dessa: trafikolyckor, flygolyckor, jakt, olyckor skapade av defekta produkter, kärnkraftsolyckor och olyckor som skapats av en undermålig offentlig tjänst. Det är därför lagen i Spanien tvingar förare, flygbolag, jägare och offentliga förvaltningar att ha en försäkring som täcker denna typ av kompensation. I dessa fall behöver offret bara bevisa att skadorna är på riktigt och att de härrör från olyckan.

Sammanhängande risker och ekonomiska fördelar

I situationer där det finns en sammanhängande risk och en ekonomisk fördel för den som anklagas, är det personen som har orsakat olyckan som måste bevisa att han gjorde allt som var möjligt för att minska risken för faror.
T.ex: Om en tonåring skadar sig själv på en Go- kartbana, så måste ägaren till Go-kartverksamheten (han skapade risken och hade en ekonomisk fördel av aktiviteten) bevisa att han strikt följt samtliga säkerhetsrutiner.

Offret måste samla in bevisen

I princip alla andra situationer, är det offret som måste lägga fram bevis för att styrka sina anklagelser, både för fel och försummelse. Fel är när någon agerar på ett sätt som framkallar en olycka och försummelse är när någon inte agerar för att förhindra en olycka.

Till exempel: En arbetstagare städar en offentlig plats utan att placera en varningsskylt på det våta golvet och en person halkar och bryter ett ben. Offret måste då samla in bevis och vittnen för att stödja hans anklagelser mot den person som han tror är ansvarig för olyckan.

Att peka ut den ansvarstagande parten är svårt

I allmänhet bör vi tänka på följande:

  • Ofta delar den anklagade och offret ansvar i olika mängder. Det finns ingen tydlig ansvarsfördelning.
  • En person är inte bara ansvarig för sina handlingar utan också för de personer han ansvarar för. Till exempel är föräldrar ansvariga för sina barns uppförande.
  • Om en olycka händer på grund av försumlighet av ett företag som kontrakterats av en kund, är det företaget som är ansvarig och inte kunden.
  • Det finns fall av ”force majeure” (till exempel naturkatastrofer) där det inte finns ansvarstagande parter.
  • Den offentliga förvaltningen kan ses som en ansvarstagande part på samma sätt som vilken juridisk person som helst.

Vad ska man göra vid ett olycksfall?

Även om skadan anses liten vid den första anblicken, ska man  samla in så mycket bevis som möjligt. Det kan vara användbart senare om du inser att det tillkommer ytterligare problem. Vid skador (även mindre): gå till akutmottagningen på det lokala sjukhuset eller vårdcentralen och få en medicinsk bedömning, du kan behöva den senare som bevis. Ta uppgifter om vittnena till olyckan, du kan behöva kontakta dem senare. Om olyckan inträffar i en affärslokal, använd reklamationsblanketten, ”Hoja de reclamaciones”, och spara din kopia.

Rådfråga din spanska advokat

För att få ersättning är det mycket viktigt att rådfråga din spanska advokat, då en felaktig bedömning av situationen kan sätta den rättsliga processen i fara. Din advokat kommer att kunna uppskatta vad som är en skälig ersättning, vilket tillvägagångssätt som är det bästa och, om möjligt, kommer hon/han också att kunna förmedla med övriga parter och försäkringsbolag för att förhandla om en uppgörelse i godo utanför domstol.