+34 958 63 01 14 [email protected]

I Spanien regleras resebranschen av flera lagar och viktigast är ”lagen för konsumentskydd”. Den senaste versionen är den kungliga förordningen 1/2007. Liksom i varje konsumentaktivitet vid köp av en resetjänst, samtycker både konsumenten och researrangören antingen implicit eller explicit vid ett avtal.

Dessutom reglerar lagen 21/1995 och lagen 39/2002 specifikt paketrese- industrin, konsumenternas rättigheter och researrangörers skyldigheter.

Omtvistade områden

Om konsumenten har köpt tjänster direkt (till exempel flygbiljetter och hotell separat) måsta han styra sina klagomål till enskilda företag, var för sig. Om konsumenten har köpt tjänster via en tredje enhet, som en resebyrå, måste han  adressera sitt klagomål till intermediärer och/eller till tjänsteleverantören, beroende på avtalet som undertecknats vid köpet. I fall med paketresor måste klagomålet riktas till researrangören.

Olika sätt att lösa problem

Om konsumenten inte är nöjd med en produkt eller en tjänst, bör han först kontakta kundtjänsten på företaget. Det är alltid bäst att följa upp all verbal kommunikation via telefon direkt av en kommunikation i skrift som bevismaterial ifall att det senare skulle behövas.

Om detta initiativ misslyckas finns det andra möjliga vägar.

Den administrativa vägen

Konsumenten kan klaga till de spanska myndigheterna genom att fylla i en reklamationsblankett (Hoja de reclamaciones) eller genom att skicka ett brev till det lokala reklamationsnämndskontoret i den stad där reseprodukten har köpts. Som mest kommer företaget att bötfällas, men konsumenten kommer inte att få någon ersättning. Om företaget är sanktionerat av myndigheter, kan detta användas som bevis för vidare klagomål.

Konsumentverkets skiljedomssystem

Konsumentens skiljedomssystem i Spanien är ett instrument med en effektiv och snabb lösning av tvister mellan konsumenter och företag i samband med konsumentprodukter och tjänster.

En stor majoritet av tvister inom resebranschen kan lösas genom detta system. Parterna i konflikten kommer frivilligt att överlåtas till en skiljedomstol som opartiskt kommer att lösa konflikten. Även om förfarandet är utomrättsligt, kommer det slutliga beslutet har samma effekt som ett domslut. Förfarandet kommer att pågå i upp till 6 månader.
Det krävs att båda parter frivilligt accepterar att lösningen av tvisten sker genom ett skiljedomsförfarande. Vi föreslår läsning av artikeln : HTTP://www.velascolawyers.com/arbitration

Den rättsliga vägen

Om företaget inte vill gå igenom skiljedomssystemet finns den rättsliga vägen, där det finns två möjligheter:

Civilmål

Detta sätt lämpar sig för:

  • att tvinga företaget att betala skadestånd
  • att avbryta klausuler i avtal som är i strid med lagen om konsumentskydd 1/2007
  • att tvinga företaget att erbjuda reseprodukter på samma villkor som annonserats

Brottmål

Detta reserveras för de allvarligaste fallen som t.ex:

  • Bedrägeri. När det finns ett överlagt uppsåt från bolagets sida att vilseleda konsumenten. Till exempel genom att aldrig helt leverera den produkt som köpts.
  • Fall av skador eller förgiftning. Till exempel bristande säkerhet och tillsyn under reseaktiviteter, eller matförgiftning.

I fall av systematiska bedrägerier är det bäst att samarbeta med andra offer och presentera ett enda klagomål.

Till sist

Medans hjälp av en advokat i ett fall i skiljedomsstol kan vara bra, är det  i rättsliga fall obligatoriskt att ha en advokat.

Kontrollera alltid avtalsvillkoren för inköp, både för Internet- och off-line köp.