+34 958 63 01 14 [email protected]

Även om det definitivt inte är ett trevligt ämne måste vi möta den verklighet som vi en dag skulle kunna ställas inför vid dödsfall av en av våra släktingar.

Det första vi bör göra

Om dödsfallet inträffar på sjukhus, kommer sjukhusets förvaltning ta hand om det inledande förfarandet. Om dödsfallet inträffar utanför sjukhus bör du omedelbart ringa Guardia Civil eller den nationella polisen. En domare (Juez Forense) måste komma för att tillåta en förflyttning av kroppen eller för att inleda en utredning om han anser att det finns misstänksamma omständigheter kring dödsfallet. Om döden orsakades av en brottslig handling kommer det att genomföras en fullständig polisutredning och detta kommer oundvikligen att försena utlämningen av kroppen och begravningsceremonin. I båda fallen utfärdar läkaren en dödsattest.

De första 48 timmarna

Du bör kontakta en begravningsbyrå (funeraría). Normalt äger begravningen eller kremeringen i Spanien rum mellan 24 och 48 timmar efter döden. Om du behöver ytterligare tid för anhöriga och vänner att komma till Spanien, kan detta ordnas mot en extra kostnad. Begravningsentreprenören kommer att kunna hjälpa dig i de flesta av de administrativa förfarandena för antingen ceremonin eller hemtransporten.

Testamente och arv av spanska tillgångar

Det finns två möjliga situationer:

  1. Om den avlidne hade ett spanskt testamente bör det vara relativt lätt. Alla testamenten i Spanien registreras i det centrala testamentsregistret  i Madrid. Du bör kontakta en advokat som kommer att ansöka om en ”Certificado de Ultimas Voluntades” som visar om det finns ett testamente  registrerat i Spanien och en ”Certificado de Contrato de Seguros de Cobertura de Fallecimiento” som visar om det finns några försäkringar som täcker dödsfall. Dessa måste sökas genom särskilda blanketter från justitieministeriet och en nominell avgift skall betalas innan du skickar blanketterna tillsammans med en ursprunglig dödsattest till ministeriet. Dödsattesten måste antingen vara ett spanskt eller ett internationellt intyg, om inte, så måste det översättas av en auktoriserad översättare och en apostille måste bifogas.
  2. Om den avlidne inte har ett spanskt testamente kan processen om arvet bli lång och komplicerad och det kan finnas en risk att förlora de spanska tillgångarna, om det inte görs i tid. Du bör omedelbart kontakta en advokat i Spanien som kommer att ansöka om en ”Certificado de Ultimas Voluntades”. Om intyget visar att det inte finns något  registrerat testamente så kommer processen för att fastställa lagliga arvingar att börja. Detta kommer att leda till en ”declaración de herederos abintestato” eller försäkran om arvingar.

När något av ovanstående har slutförts kommer din advokat att kontakta notarien för att förbereda arvshandlingarna (Escritura de aceptacion de Herencia). Detta dokument, som visar att de accepterar arvet, måste undertecknas av alla arvingar eller av deras juridiska ombud.

För att arvshandlingarna ska vara korrekt förberedda behöver du information om alla tillgångar,  handlingar och de sista skatteintäkterna för all egendom.

Skattefrågor

Från och med dödsögonblicket har du 6 månader på dig att:

  • Betala all den spanska arvsskatten (dessa kan vara ganska låga om du är skattemässigt bosatt i Spanien). Du kan inte betala dessa skatter från dödsboet, men du kan begära ett dröjsmål med betalningen eller betala i omgångar.
  • Skriva in de nya ägarna av egendomen/arna på fastighetsregistret.
  • Betala kommunen kapitalvinstskatten.

Om ingen försäkran om arvet har gjorts inom 6 månader efter dödsfallet kan det bli höga böter på toppen av arvsskatten.

Din advokat kommer att kunna hjälpa och guida dig genom denna smärtsamma men viktiga process.