+34 958 63 01 14 [email protected]

Den nya lagen för medborgarnas säkerhet i Spanien

Den nya lagen för medborgarnas säkerhet, känd på spanska som Ley de Seguridad Ciudadana (eller ley mordaza, munkorgslagen, bland dess motståndare), är en av de mest kontroversiella lagarna på de senaste tio åren.  Den trädde i kraft den 1 juli 2015 under allmänt fördömande av oppositionspartierna. Det ursprungliga förslaget kom för mer än ett år sedan, men det har reviderats flera gånger på grund av känsligheten hos vissa frågor som berörs av lagen. Även om de mest kontroversiella aspekterna försvann från den slutliga texten eller har mildrats förblev den principiella kontroversiella aspekten oförändrad: i grunden ändrar lagen en särskild lista över brott (faltas på spanska), som tidigare behövde ingripande av en domare, till administrativa sanktioner (sanciones administrativas på spanska), det vill säga böter, som inte kräver ingripande av rättsväsendet och kan införas snabbt av polisen eller Guardia civil. Oppositionspartierna hävdar att detta är en katastrof för demokratin medan regeringen hävdar att medborgarnas säkerhet äventyras av grupper som drar nytta av av tidigare lagars ineffektivitet.
Listan över brott som kommer att ändras till böter är mycket lång, men vi kan nämna de viktigaste

Mycket allvarliga överträdelser (böter från 30,000€ till 600,000€)

Protester utan tillstånd på platser som anses vara av betydelse för infrastrukturen. Till exempel kan de indignados som slagit läger på Plaza Puerta de Sol i Madrid 2011 (och störde hela stadens centrum) dömas till böter enligt den nya lagen.

Offentliga tillställningar som konsterter eller föreställningar som inte fått tillstånd på grund utav bristande säkerhet.

Att producera eller uppbevara vapen eller explosive varor, utan licens eller säkerhetsåtgärder.

Att lysa en förare i ansiktet med laser. Förebyggande av faran för trafikolyckor.

 

Allvarliga överträdelser (böter från 600€ till 30,000€)

Otillåten användning av bilder eller personuppgifter av poliser. Oppositionen hävdar att detta kommer att göra det omöjligt att dokumentera polisbrutalitet, medan regeringen hävdar att det är viktigt att skydda polisernas integritet för att förhindra vedergällningar mot dem eller deras familjer.

Att störa myndigheter när de verkställer administrativa åtgärder (i synnerhet vräkningar).

Att odla cannabis eller att konsumera droger på offentliga plaster.

Att störa den allmänna ordningen under offentliga tillställningar.

Störa tillåtna protester.

 

Lätta överträdelser (böter från 100€ till 600€)

Att ockupera gemensamma områden (offentliga eller privata) utöver de fall som är tillåtna enligt lag.

Ockupering av privat egendom.

Olaglig gatuförsäljning

Att överge husdjur

Konsumtion av alkohol på offentliga plaster när detta stör det allmänna lugnet (“botellóns” som för mycket oljud kommer att vara förbjudet)

 

 Immigration

Omedelbar utvisning av illegala invandrare. Denna åtgär riktar sig speciellt mot de invandrare som kommer via Ceuta och Melilla, de kommer omedelbart att bli tillbakaskickade till Marocko.

Utökad definition av terrorism

Att regelbundet besöka hemsidor med innehåll som räknas som terrorism, att läcka document eller att sprida meddelanden eller slagord i det offentliga som lockar andra till att begå någon slags terrorhandling, kommer att räknas som terrorism.