+34 958 63 01 14 [email protected]

Hyresavtal för bostäder regleras av lagen 29/1994 från den 24 november om uthyrning i bebyggelse (”Ley de Arrendamientos Urbanos” (LAU)). För semesteruthyrningskontrakt finns specifika bestämmelser för lokaler som används för andra ändamål än bostäder (kommersiella lokaler, garage …) hänvisas till reglerna i civilkoden.

Den nyligen genomförda ändringen av LAU som godkändes genom Kungligt Lagdekret 21/2018, den 14 december 2018, upphävdes av kongressen genom resolution den 22 januari 2019. Den 1 mars 2019 genomfördes en ändring av LAU godkänd genom Dekretlag 7/2019 (BOE-A-2019-3108) som trädde i kraft den 6 mars 2019.

De viktigaste förändringarna är följande:

 • Kontraktiden förlängs från minst 3 år till 5 år om hyresvärden är en privatperson, och till 7 år om hyresvärden är ett företag.
 • Förnyelse av ett kontrakt, till skillnad från tidigare då detta ofta skedde automatiskt, måste meddelas av hyresvärden fyra månader i förväg eller av hyresgästen 2 månader innan kontraktets utgång.
 • the rent increase cannot exceed the annual ICP (Consumer Price Index), so that until the termination of the contract, the lessor cannot increase it freely.
 • Hyreshöjning får inte vara större än den årliga ICP(Consumer Price Index), detta så att hyresvärden inte efter egen önskan kan höja hyran under kontraktstiden.
 • Båda parter kan komma överens om att när (om) hyresvärden gör förbättringar på fastigheten kan hyran höjas utan att ett nytt kontrakt undertecknas.
 • Arvodet till fastighetsmäklaren kommer att betalas av hyresvärden om denne är en juridisk person.
 • Den obligatoriska depositionen är även fortsättningsvis en månads hyra, de ytterligare garantierna är dock begränsade till 2 månaders hyra.
 • Om hyresvärden behöver fastigheten till eget eller familjens bruk, måste han informera hyresgästen minst två månader före det datum då fastigheten kommer att behövas, och ange skälen till detta. Hyresgästen är då skyldig att överlämna den hyrda fastigheten inom denna period, så vida parterna inte når ett annat avtal.
 • Vid försäljning av fastigheten har hyresgästen möjlighet att köpa den, till samma pris som köparens bud. Om bostaden säljs till en tredje part måste den nya ägaren anta villkoren för det befintliga kontraktet.
 • Ändringarna av lagen fastställer en förköpsrätt och tillbakadragande för den offentliga förvaltningen vid försäljning av hela bostadshus till investeringsfonder.
 • Turist- / semesteruthyrning är undantaget från lagen för uthyrning i bebyggelse, och regleras av sektoriella turistbestämmelser. Bostadsrättsägarföreningar kan från och med nu begränsa eller sätta villkor på turistuthyrning efter genomröstning med 3/5 rösters bifall. Med samma majoritet kan föreningen godkänna att ägare av bostäder som hyrs ut som semesterbostäder betalar en tilläggsavgift eller särskilda avgifter, förutsatt att dessa höjningar inte innebär en ökning med mer än 20%. Dessa nya åtgärder kan inte tillämpas retroaktivt.