+34 958 63 01 14 [email protected]

Första besittnings licensen är ett väldigt viktigt dokument och att köpa en helt nybyggd fastighet utan detta dokument kan få allvarliga konsekvenser.

När en byggare är färdig med en byggnad som ska användas till bostad, är ägaren skyldig enligt spansk lag att ansöka om en första besittnings licens i rådhuset  (“licencia de primera ocupación” på spanska). För att få denna licens måste kommunens arktitekter kontrollera att byggnaden stämmer överrens med bygglovet som rådhuset har utfärdat. Dessutom kommer man att kontrollera att arbetet följer de krav som finns angående byggnader och bebolighet. Fastigheten måste vara helt färdigbyggd, utan kvarstående arbeten.

Krav för att få Första besittnings licensen

För att ansöka om detta intyg, är det fler dokument som man måste presentera tillsammans med ansökan:

  • Intyg om att arbetet är färdigt (“Certificación final de la obra” på spanska). Detta dokument måste vara stämplat av arkitekternas yrkesförbund.
  • Byggnadsprojektet, stämplat och godkänt. Om det finns märkbara skillnader mellan den färdiga byggnaden och bygglovet, måste man ha ett intyg om att bygglovet har blivit uppdaterat.
  • En kopia av bygglovet och dess uppdateringar om nödvändigt.
  • Kvittering från rådhuset om att ansökan för att bli registrerad i IBI-registret har blivit presenterad (kommunal fastighetsskatt, på spanska “Impuesto sobre Bienes Inmuebles”).
  • Andra dokument eller intyg som rådhuset eventuellt kräver.

 Helt nya fastigheter utan första besittnings licens

Om man inte har denna licens, kan man som ägare stöta på flera olika problem.

  • Nytto-bolag ( vatten, elektricitet och telefon) kommer att fråga efter detta dokument för att ansluta det nya huset.
  • Det är olagligt att hyra ut en fastighet som inte räknar med denna licens.
  • Det är väldigt osannolikt att en bank någonsin kommer att gå med på att ge ett lån på fastigheten.

Kan jag köpa en nybyggd fastighet som inte har första besittnings licens?

Om detta dokument saknas är det ofta ett tecken på att det finns juridiska problem med fastigheten. Dessutom kommer avsaknaden av detta dokument att bli ett problem vid återförsäljning, och för det mesta så sjunker fastighetens värde på marknaden drastiskt på grund av detta. Avsaknad av detta intyg kan ses som ett avtalsbrott från byggarens sida.

Har alla fastigheter första besittnings licens?

Nej, många fastigheter som byggts för länge sedan har inte denna licens, speciellt inte de fastigheter som är byggda på landsbygde.

Vi rekommenderar alltid en besiktning av fastigheten som görs av en arkitekt, och en av många anledningar är att undersöka om avsaknaden av en licens kommer att skapa problem i framtiden.