+34 958 63 01 14 [email protected]

Att begära ersättning från försäkringsbolaget på grund av exceptionella väderförhållanden

Skador på din bostad vid ovanliga väderförhållanden täcks för det mesta av din hemförsäkring. I särskilda fall kommer skadorna att täckas av en halvoffentlig organisation som heter Consorcio de Compensación de Seguros (förkortat CCS).

Consorcio de Compensación de seguros (på svenska: Konsortium för Försäkringsersättning) är en avdelning inom det spanska ministeriet för ekonomi och konkurrenskraft (genom generaldirektoratet för försäkringar och pensionsfonder), som är ansvarig för att täcka de som är försäkrade med privata företag när orsakerna till händelserna är en fråga om extraordinära omständigheter:

  • Naturfenomen: Översvämningar, tsunami, jordbävningar på land eller i havet, vulkanutbrott, laviner, ovanliga cyklon-stormar och fallande meteoriter.
  • Våldsamma konsekvenser på grund av terrorism, uppvigling, upplopp eller uppror.
  • Konsekvenser av Försvarsmaktens eller säkerhetsstyrkors gärningar eller åtgärder i fredstid.

Statistiken visar att översvämningar orsakar de vanligaste extraordinära skadorna i Spanien, till följd av regn, smältande snö, från sjöar, flodmynningar eller när en flod bryter sina bäddar. Också vanligt är höjning av havsnivån, även om det inte blir någon översvämning.

Det som inte anses som ”extraordinära skador” är resultatet av regn som faller direkt på den försäkrade fastigheten, eller vatten som samlats in av taket eller takterrassen; och inte heller översvämningar som orsakats av brott på dammar, kanaler, avloppssystem, vatten samlare eller andra konstgjorda underjordiska vattendrag (såvida inte dess brott är en direkt följd av en av de extraordinära händelser som beskrivs ovan).

Cyklon-stormar räknas som stormar med vindhastigheter på over 120km/h (för exempel trombar).

Vem ska du be om ersättning från?

Det första man behöver är en väldefinierad försäkring som tydligt specificerar de täckta riskerna och ersättning, både för fastighetsstrukturen och fastighetens innehåll.

Vem ska du kräva ersättning från? Om vattnet tränger in i huset nedifrån och upp (för exempel från gatan eller från garagen in i huset) måste du skicka in kraven om ersättning till CCS. Om vattnet tränger in i huset uppifrån och ned (för exempel från taket eller terrasser) måste du skicka kraven om ersättning till ditt försäkringsbolag.

Om översvämningen orsakas av grannarna kan du lämna in krav med ditt försäkringsbolag och de kommer i sin tur att kontakta grannarna. Om grannarna inte tillåter besiktningsmannen att få tillgång till sin egendom, kan du ta fallet vidare till domstol. Ta hänsyn till att om vattnet tränger in i huset genom dörrar eller fönster som inte är ordentligt stängda (eller med defekta tätningar) kommer försäkringsbolagen inte att kompensera för eventuella skador och inte heller kommer ersättning ges om det finns konstruktionsfel eller i de fall där byggnaden är inte väl underhålld.

Hur går man till väga?

Om du ska kräva ersättning från CCS måste du be ditt försäkringsbolag om ett speciellt formulär som ska skickas in tillsammans med kvitto på att försäkringen är betalad och din försäkringspolicy. Krav om ersättning måste göras inom 7 dagar från att skadan har konstaterats, genom att skicka dokumenten till det lokala CCs kontoret med fax.

Det är viktigt att spara allt saker som har blivit skadade tills besiktningsmannen från försäkringsbolaget har kommit. Om du iallafall skulle ha kastat någonting innan besiktningsmannens besök, så borde du fotografera allt och på så sätt bevisa skadorna på dina sakor och dess existens. Besiktningsmannen från CCS kan ta flera dagar och ibland till och med veckor på sig att komma för att inspektera skadorna efter att ha mottagit kravet om ersättning. Om du inte har klara bevis på vilka de skadade objekten är, så kommer kompensationen att reduceras. Kom ihåg att CCS täcker skador på fordon, även om du bara har en tredje partsförsäkring.

Om du måste kräva ersättning från ditt eget försäkringsbolag ska du rapportera skadorna inom 7 dagar efter att de har blivit konstaterade, och samma process som när du kräver ersättning från CCS måste följas, där du försäkrar dig om att göra en fotografisk lista över skadade objekt.

Väldigt viktigt: om utbetalningen av ersättningen dröjer mer än 40 dagar har du rätt att be om ränta för sen betalning (se Försäkringskontrakts lagen från 1980).

I många fall är beloppet som försäkringsbolaget erbjuder sig att betala mycket lägre än det belopp man krävt; då kommer det att vara nödvändigt att söka juridisk rådgivning för att ta kravet om ersättning vidare till domstol. Din advokat kommer att kunna ordna med en besiktningsrapport och ta hand om nödvändiga förfaranden för att lyckas med att få igenom dina krav i domstol.