+34 958 63 01 14 [email protected]

Varje person eller juridisk enhet har rätt att bilda ett aktiebolag i egenskap av grundare. Ett aktiebolag bildas av medlemmarna med en offentlig handling, attesterat av en notarie.Den information som konstitutionen skall innehålla:

  • Identiten av medlemmarna.
  • Beslutet att starta ett aktiebolag
  • Varje medlems insats
  • Bolagets stadgar
  • Administrationssystem
  • Identifiering av den person som kommer att förvalta och företräda bolaget

I bolagsordningen ska följande punkter finnas med: namnet på aktiebolaget, sociala mål, datum för nedläggning, företagsadress och systemet för förvaltningen av bolaget. Bildandet av ett aktiebolag genererar skyldigheten att betala skatt, en procent av bolagets kapital. Minimumkapitalet för att bilda ett aktiebolag är 3.005,06 €. Det minsta antalet medlemmar är en och det finns ingen maxgräns.