+34 958 63 01 14 [email protected]

Ja, det kan du. I enlighet med spansk lag, är de spanska domstolarna och tribunalerna behöriga i frågor som rör personliga och patrimoniala relationer mellan par, annullering av äktenskap, separation och skilsmässa, när båda parterna är bosatta i Spanien, eller minst en, vid tidpunkten för ansökan om separation / skilsmässa. Flertalet av de spanska tribunalerna har bekräftat denna rätt i sina resolutioner, baserat på artiklarna 24 och 13 i den spanska konstitutionen, artikel 27 i civillagen och artiklarna 6,8 och 14 i den europeiska konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och dess grundläggande frihet.