+34 958 63 01 14 [email protected]

En Notarius Publicus är den person vars namnteckning och stämpel gör redogörelser och dokument rättsliga. Han kommer inte att intyga att dessa redogörelserna är sanna, bara att de personer som skriver under dokumenten samtycker till dem och därför blir de officiella. Efter hans undertecknande av ett dokument lagras det i den officiella databanken, han är inte detsamma som en advokat och kommer inte att se till ditt eget bästa.