+34 958 63 01 14 [email protected]

Alla fall är olika, och processen för tvister i Spanien kan vara långsamma och dyra, och därför försöker vi, där det är möjligt, att förhandla och lösa tvister utanför domstol. Om du har några tvivel i detta avseende, tveka inte att kontakta oss så att vi kan studera det enskilda fallet. Vi vill att du ska känna dig trygg med det faktum att vi också är advokater och kan företräda dig i domstol om det skulle behövas. Vi är medlemmar i Avokatsamfundet.