+34 958 63 01 14 [email protected]

De som är över 65 år gamla och har skattemässig hemvist i Spanien och har bott mer än 3 år i sin fastighet behöver inte betala kapitalvinstskatt när de säljer. Residenta och icke-residenta, inklusive de över 65, som har bott mindre än 3 år i sin fastighet är tvungna att betala kapitalvinstskatt. Från och med den 1:a januari 2010 så kommer kapitalvinstskatten för personer med skattemässig hemvist flyttas till ett progressivt skattesystem från de tidigare 18 procenten man betalade. För de första 6000€ höjs skatten från 18% till 19% och för de nästa 6000€ så betalar man 21%. Icke-residenta betalar en kapitalvinstskatt på 19%.

Om säljaren av fastigheten är icke-resident, så måste köparen betala 97% av priset på fastigheten vid undertecknandet av lagfarten. Köparen har sedan en månad på sig att betala resterande belopp på 3% till det spanska skatteverket genom att använda blankett 211. Detta kvarhållande av 3% är ett förskott av kapitalvinstskatten som sedan säljaren måste betala.

Om säljaren har skattemässig hemvist i Spanien och säljer sin primärbostad (där han/hon har bott i mer än 3 år) behöver han/hon inte betala kapitalvinstskatt om han/hon återinvesterar i en ny primärbostad inom 2 år. Om endast en del av vinsten från försäljningen av fastigheten återinvesteras, så de kommer att få en skattelättnad i form av en procentsats upp till det totala återinvesterade beloppet.