+34 958 63 01 14 [email protected]

Ja, det måste du. Generellt så betalar utländska personer endast arvsskatt på tillgångarna som finns i Spanien. Var dock medveten om att värdet av egendomen som ärvs också kan komma att ingå i dödsboet i hemlandet. Med skatt som erlagts i Spanien kan man göra skatteavdrag om det finns ett så kallat dubbelbeskattningsavtal.
Skatteskalan är densamma för både arv och gåvor, och kom ihåg att det är personen som ärver som ska betala skatten.