+34 958 63 01 14 [email protected]

Det finns olika sätt på vilka skatten kan minskas genom skatteplanering. Eftersom förhållandena varierar kan det vara klokt att rådfråga vår firma. När det handlar om ett gift par kan de kanske dra fördel av det 95-procentiga avdraget som kan tillämpas för en huvudsaklig bostad och där mottagarna är direkt relaterade. Detta avdrag är begränsat till 122.606,47€ för varje person. Den enda bestämmelse som finns, är att fastigheten inte får säljas på 10 år.