+34 958 63 01 14 [email protected]

Ja, det är det. Om du inte har ett spanskt testamente är risken stor att dina arvingar förlorar sina rättigheter till dina tillgångar om de inte hävdar sitt arv i tid, eller om din sista vilja och testamente inte figurerar i det centrala registret av testamenten i Madrid.

Art. 9.8 i den spanska civillagen säger: Arv vid dödsfall kommer att regleras genom den nationella lagstiftningen där dödsfallet skett, vid tiden för sin död, oavsett arten av dess ägodelar och i vilket land de än må vara i. Våra testamenten skrivs på både spanska och svenska.