+34 958 63 01 14 [email protected]

Ja, det kan du. Du kommer att behöva använda blankett E111 eller motsvarigheten till denna (detta håller just nu på att ändras och nya tillämpningar kommer att ges ut genom ett kort). Du går till doktorn på den närmaste läkarstationen med ditt pass och en kopia det, blankett E111 och en kopia på den, samt ett bevis på att du är pensionär. Du kommer att få fylla i en blankett: “BDU solicitud de multiple”. Du måste uppge din adress i Sverige, din adress i Spanien och för hur lång tid du behöver dina läkemedel. Det kan vara en bra idé att visa upp läkemedelsförpackningen som du normalt använder och även de svenska recepten om du har dem.