+34 958 63 01 14 [email protected]

Arbetsrätt

Building site

Spansk lagstiftning kan verka komplicerad och det är därför professionell vägledning är att rekommendera. Vi har han hand om följande:

  • Ekonomiska och skattemässiga aspekter av arbetsrätten
  • Anställningsrätt och socialförsäkringsskyldigheter.
  • Migrationsrätt och arbetstillstånd.

Kontakta oss direkt eller besök “Frågor och Svar” för mer information angående arbetssrätt.