+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Varje år är fastighetsägare, som inte är bosatta i Spanien, skyldiga att betala skatt till Agencia Tributaria, det spanska skatteverket. Denna skattskyldighet ska inte förväxlas med IBI (impuesto sobre bienes inmuebles, mer om detta senare).

Denna icke-residenta skatten ska betalas före slutet av året och det är alltid relaterat till föregående räkenskapsår.

Skatteombud och identifikationsnummer

Icke-bosatta, måste utse en skatterepresentant i Spanien. I allmänhet är detta din advokat eller revisor. Skattemässiga meddelanden kommer att skickas till skatteombudets adress eller till fastighetens adress om det inte finns något skatteombud. Det är alltid en bra idé att utse en representant, eftersom skattemyndighetens korrespondens måste besvaras snabbt (normalt inom 10 dagar). Detta bör anmälas till det lokala skattekontorets administrationsavdelning. För att betala skatt i Spanien är ett  identifikationsnummer obligatoriskt, (NIE). Detta ID-nummer erhålls genom att registrera sitt NIE, din skatterepresentant kommer att ta hand om denna fråga och informera skattemyndigheten om det.

När fastigheten tillhör flera personer,  så anses var och en vara en oberoende skattebetalare och måste lämna en individuell skattedeklaration. Beskattningen är annorlunda när fastigheten  är till för privat bruk eller om egendomen hyrs:

Fastighet för privat bruk

I detta fall är beloppet som ska deklareras en procentsats av lantmäterimyndighetens uppmätta värde. Detta kan antingen vara 2% eller 1,1%, beroende på situationen. Om fastigheten inte har ägts under hela året eller om det har hyrts ut kommer denna kvantitet att minska till pro rata:n av perioden av ägandet. Skatten för icke-residenta som ska betalas motsvarar 24% av det deklarerade värdet för år 2011 (som måste betalas före slutet av 2012). Skatten under 2012 och 2013 (som måste betalas 2013 respektive 2014) kommer att vara 24,75% av det deklarerade värdet. Din skatterepresentant beräknar dessa värden åt dig.

Hyrda fastigheter

Intäkter från hyrda fastigheter måste deklareras i sin helhet. Men skattebetalare som är bosatta i EU kommer att ha möjlighet att dra av vissa utgifter direkt relaterade till fastigheten. Den skatt som skall betalas för det deklarerade värdet är 24% för räkenskapsåret 2011 och 24,75% för räkenskapsår 2012 och 2013. Tidsfristen för att betala skatt beror på vilka typer av inkomster skattebetalarna har och om det är den enda inkomsten i Spanien. Återigen kan din skatterepresentant beräkna dessa värden åt dig

IBI Impuesto sobre bienes Inmuebles

IBI är en förkortning av Impuesto sobre bienes Inmuebles, (motsvarande fastighetsskatten). Det är en lokal skatt som fastighetsägare betalar till kommunen oavsett om de är bosatta i Spanien eller inte.

Beroende på kommun kommer IBI-räkningen en eller flera gånger per år, för det mesta två gånger per år. Betalningen av IBI kan ordnas genom autogiro på fastighetsägarens spanska bankkonto.