+34 958 63 01 14 [email protected]

Storleken på arvsskatt som betalas i Andalusien skiljer sig från andra autonoma regioner som Madrid, Katalonien, Valencia eller Balearerna.

Dekret 4/2016 från den 26 juli, som handlar om brådskande åtgärder relaterade till Arvs- och Gåvoskatt i Andalusien, innebär viktiga förändringar. Exempelvis säger den att från den 1 januari 2017 ökar minimum beloppet som man kan ärva skattefritt från 175.000 euro till 250.000 euro per arvinge för arv som mottas av direkta släktingar som delas upp i två grupper. Grupp 1, barn eller adoptivbarn som är yngre än 21 år. Grupp 2, barn eller adoptivbarn som är äldre än 21 år, föräldrar eller adoptivföräldrar och makar.

Vid uträkning av beskattning för ärvda belopp mellan 250.000 och 350.000 euro görs en reducering av 200.000 euro. Arvet (per person/arvtagare) i detta skikt kommer bara att beskattas på värdet som överstiger 200.000 euro. (På detta sätt kommer en arvtagare av 260.000 euro, bara betala skatt för beloppet som överstiger de 200.000 euro, dvs. 60.000 euro.)

Andra förändringar som kommer att börja gälla från och med augusti 2016 är reducering av arvsskatt som är relaterat till den borgångnes fasta bostad (bostad där den bortgångne var skriven minst tre år innan dödsfallet), gällande för var och en av arvtagarna från grupp 1 och 2 som är över 65 år som bodde med den bortgångne under minst två år innan dödsfallet. (Se tabell nedan).

Aktuellt nettovärde för fastigheten som beskattas per arvinge % reducering
€ 0 till  € 123.000 100%
Från € 123.000,01 till € 152.000 99%
Från € 152.000,01 till €182.000 98%
Från € 182.000,01 till € 212.000 97%
Från € 212.000,01 till € 242.000 96%
Från € 242.000 och vidare 95%

I och med de nya reglerna minskar perioden som förmånstagarna måste behålla bostaden som de ärvt från 10 till 3 år, när de har använt sig av reduceringen som hänvisar till den fasta bostaden.

De nya reglerna innebär också att arvskatten för arv av enskilda jordbruksföretag reduceras med 99% av tillgångarna oavsett om verksamheten utgjort den huvudsakliga inkomstkällan för den avlidne. Arvtagarna måste, för att få utnyttja skattereduceringen, behålla verksamheten i 5 år.

I artikel 20.3 i lagen om Arvsskatt (29/1987, från den 18 december), som säger att om samma fastighet ärvs två eller fler gånger inom en period på 10 år kan den arvsskatt som betalats vid det första arvskiftet reduceras helt och hållet vid det andra och följande arvskiften, har inga förändringar gjorts.