+34 958 63 01 14 [email protected]

Sedan 1980 har Europeiska Unionen inrättat en färdplan för harmoniseringen av körkort mellan de olika EU-länderna, slutmålet är att ha ett enda körkort som ska vara giltigt i alla EU-länder. För närvarande finns totalt 110 olika typer av körkort i EU. Detta skapar inte problem bara för EU-medborgare som flyttar permanent till ett annat EU-land, utan det skapar också juridiska mardrömmar för brottsbekämpande myndigheter.

Gamla körkort i vissa länder (särskilt sådana av papper) är särskilt lätta att förfalska. Dessutom gör språkbarriären det svårt för de brottsbekämpande myndigheterna att förstå vad som skrivs på utländska handlingar.

Direktiv 2006/126/EG från Europaparlamentet tar itu med dessa problem och banar vägen för genomförandet i januari 2013 av det nya europeiska körkortet.

Från och med den 19:e januari 2013 börjar medlemsländerna att utfärda nya körkort. Dessa kommer att vara standardiserade kreditkort som dokument försedda med ett microchip, som innehåller krypterad förarinformation samt biometrisk information (några länder kommer inledningsvis att välja bort mikrochip, men ska komma ikapp inom några år). Ytterligare säkerhetsfunktioner inkluderar mikro-bokstäver, flerfärgad  säkerhetsbläck, lasergravyr, termokromisk tryckfärg och anpassade hologram för att nämna de viktigaste. I praktiken kommer det i princip vara omöjligt att förfalska ett nytt dokument eller att manipulera informationen.

Informationen kommer att skrivas på särskilda numrerade fält som gör det lätt för brottsbekämpande utan elektronisk tillgång att läsa dokumentet. Beroende på medlemsstaten ska körkortet förnyas vart 10:e eller 15:e år och vart 5:e år för C-och D kategorier.

Innehavaren av ett tidigare körkort kommer att kunna använda det enligt reglerna i det land där det används med hänsyn till att alla körkort som utfärdats före den 19:e januari 2013 kommer att bli ogiltiga från och med den 1:a januari 2033.

Harmonisering

Det kommer äntligen att finnas en harmonisering av de olika kategorierna i hela Europeiska unionen. Särskilda nyttofordon, till exempel jordbruks-eller skogsbrukstraktorer, grävmaskiner och markarbetande fordon lämnas utanför denna klassificering och kommer fortfarande att bero på nationell lagstiftning. Järnvägsburna fordon kommer också att uteslutas.

Motorcykelkörkort i EU och Spanien

I Europa kommer reglerna rörande motorcyklar att ändras med en generell skärpning av kraven för att ta körkort. Två nya kategorier kommer att introduceras; AM och A2. Spanien införde de nya kategorierna redan under 2010. Från och med januari 2013 kommer de spanska körkorten AM och A2 att vara giltiga i hela Europa.

  • Kategori AM: mopeder. Tvåhjuliga fordon eller trehjuliga fordon med en maxhastighet på 50cc. Minimiåldern är fastställd till 15 år ensamt åkande och 18 år för transport av ytterligere en passagerare. Teoretisk och praktisk tentamen krävs.
  • Kategori A1: motorcyklar med en cylindervolym på högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg. Motordrivna trehjulingar med en effekt av högst 15 kW. Minimiåldern skall vara 16 år. 4 tentor ska godkännas: Allmän teori, teori som är specifik för A1, praktik i sluten miljö och praktik i trafiken. A1-kökortet ger även tillgång till AM- körkortet.
  • Kategori A2: motorcyklar med en effekt av högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte härrör från ett fordon med mer än sin dubbla effekt. Minimiålder är fastställd till 18 år. 4 tentor ska godkännas: Allmän teori (undantag om man har haft ett annat körkort mer än ett år), teori som är specifik för motorcyklar (undantag om man har A1-körkort), praktik i sluten miljö och praktik i trafiken.
  • Kategori A: någon form av motorcykel eller trehjuling. Krävs att ha haft ett A2-körkort i minst två år och man måste vara minst 20 år. Trehjulingar på mer än 15 kW kräver en minimiålder på 21 år. Det kommer att finnas en obligatorisk kurs på minst 3h av teori och 6 timmars praktik. Det krävs bara ett psyko-tekniskt test.