+34 958 63 01 14 [email protected]

När en privatperson säljer ett fordon till en annan fysisk person, är det mycket viktigt att gå igenom hela uppsättningen av administrativa förfaranden i syfte att förändra ägandet. Görs inte detta kommer det att medföra olika typer av problem, inklusive böter och vägskatt för den nya ägaren men som skickas ut till den tidigare ägaren.

Den kungliga förordningen 2822/1998 reglerar all lagstiftning i Spanien som kretsar kring fordon, inklusive inköp och försäljning.

Uppgifter för säljaren

För en andra hands försäljning måste säljaren lämna följande dokumentation:

  1. Dokumentet ”permiso de circulation” undertecknat på baksidan, tillsammans med ” ficha de Características Técnicas” (det dokument som specificerar modellen och fordonets egenskaper).
  2. Kvitton på betalningar av ” mpuesto de Vehículos de Tracción Mecánica”, (motsvarande vägskatt)
  3. Om fordonet är mer än fyra år gammalt, dokumenten från ITV (“Inspección Técnica de Vehículos ” motsvarar bilprovningen).

Det är viktigt för försäljningen att den exakta tidpunkten för överlämnandet av fordonet anges i köpekontraktet, syftet är att kunna fastställa ansvaret för böter eller olyckor omedelbart före eller efter försäljningen. Detaljerna om köparen och säljaren måste visas med kopior av DNI, NIE (eller CIF i fråga om ett bolag) som bilaga till avtalet .

Säljaren kommer att ha 10 dagar på sig efter överlämnandet att anmäla försäljningen till ” Dirección General de Tráfico “ (Traffic departementet polisen) genom att fylla en särskild blankett (tramite de notificación de venta). Detta är mycket viktigt och det är därifrån de flesta av problemen kommer. Att göra detta befriar säljaren från ansvar för böter, vägskatt, försäkringar och civilt ansvar.

Efter överlämnandet av bilen och undertecknandet av köpekontraktet, har köparen 15 dagar på sig att ge säljaren en kopia av det nya ” permiso de cirkulation” som intygar att fordonet nu tillhör den nya ägaren .

Uppgifter för köparen

Köparen måste registrera fordonets nya ägare i databasen hos trafikavdelningen.

a) Köparen köpte bilen från en andra hands försäljare

Vanligtvis tar återförsäljaren hand om pappersarbetet, ger köparen ”permiso de cirkulation” redan i hans namn och ITV dokumentet som intygar att fordonet passerat ITV kontrollen.

b) Köparen köpte bilen från en privatperson

I detta fall måste köparen ha följande dokumentation:

  • Kontraktet (undertecknat av båda parter)
  • Formuläret som begär ägarbyte (Solicitud de Cambio de Titularidad del Vehículo), undertecknat av båda parter
  • Handlingar från ITV besiktningen (om nödvändigt)
  • Permiso de cirkulation
  • Kvitton för utbetalningar gjorda av ” Impuesto de Vehículos de TRACCION Mecánica från föregående år

Efter detta har köparen 30 dagar att:

  1. Betala överlåtelseskatt (Modelo 620) till skattekontoret i den lokala autonoma regionen, överlämna all ovanstående dokumentation.
  2. Betala den nya vägskatten och presentera formuläret ” Solicitud de Cambio de Titularidad del Vehículo ” hos trafikavdelningen . Det är normal praxis att köparen och säljaren gör denna sista operation tillsammans hos trafikavdelningen eftersom detta kan påskynda det administrativa förfarandet.

Garantin

Säljaren ansvarar för de dolda fel fordonet kan ha och som inte var uppenbara vid första anblicken.

I köpen som sker mellan individer, kan köparen avstå från denna garanti och köpa fordonet “som det är”, men om säljaren är en professionell återförsäljare kommer han att hållas ansvarig för de eventuella fel som bilen kan presentera efter köpet .

Försäkringen

Om köpare och säljare är överens, kommer det att vara möjligt att överföra (subrogate) försäkringen till den nya ägaren. Köparen och säljaren ska kolla med försäkringsbolaget om den bästa metoden . Denna operation skall göras inom 15 dagar efter försäljningen. Köparen bör dock kontrollera att säljarens försäkring är uppdaterad.