+34 958 63 01 14 [email protected]

En av de vanligaste frågorna från många av våra kunder är om rese- och rörelsebegränsningar som införs av larmtillståndet och de olika regleringsbestämmelser som godkänns nästan varje vecka i var och en av de autonoma samhällena.

Specifikt kommer vi att hänvisa till de som är i kraft från och med den 24 mars och som i princip har godkänts fram till den 9 april, såvida inte den epidemiologiska situationen försämras och det beslutas om  att ytterligare begränsa rörelsen.

 

Det finns en omkretsstängning av Andalusien och i allmänhet i alla autonoma regioner i Spanien. Det finns också en omkretsstängning i Andalusien för varje provins.

Paradoxen är att icke-väsentliga resor med ursprung eller destination till andra EU-länder är tillåtna, så du kan resa till andra länder i Europeiska unionen, men det kan inte göras inom Spanien. Därför besöker t.ex. de utlänningar som antingen äger egendom eller inte Spanien, helt enkelt genom att ha en negativ PCR, 72 timmar innan de landar i Spanien.

När de väl anländer till Spanien måste de dock följa begränsningarna för var och en av de autonoma regionerna, men turister får återvända till sitt hemland efter sin semester, medan invånarna i Andalusien inte får lämna provinsen för att ta ett internationellt flyg.

Europeiska kommissionen har den 21 mars bett att  om “koherens” för Spanien och resten av EU-medlemmarna mellan de restriktioner som krävs inom och utanför deras gränser.

 

Hur är situationen i grannländerna?

Belgien har förbjudit icke-väsentliga resor, Ungern har sina gränser stängda för icke-bosatta som i Marocko, Danmark tillåter inte in- eller utresa för resenärer förutom av motiverade skäl. I Norge är gränserna stängda som i Finland.

Frankrike tillåter resor och inresa, förutsatt att en ansvarsdeklaration (affidavit) är gjord för att inte ha symtom och inte ha varit i kontakt med en positiv person, förutom att ge en negativ PCR 72 timmar före inresa.

När det gäller Storbritannien behöver du ett lagligt tillåtet skäl att resa utomlands. Om du bor i England måste du fylla i ett deklarationsformulär för internationell resa. För att komma till Storbritannien krävs 72 timmar negativ PCR och karantän i 10 dagar. Vi rekommenderar starkt att du letar efter de senaste uppdateringarna om reseråd: https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus

 

Vilka är villkoren för inresa till Spanien i allmänhet?

Du kan få mer information på www.spth.gob.es

Varje passagerare måste fylla i ett formulär som är associerad med varje resa. Efter att ha undertecknat FCS-formuläret får du en QR-kod som är associerad med din resa.

Du kan ta reda på den epidemiologiska situationen för varje kommun i Andalusien och begränsningarna på https://www.mapacovid.es/

Kommuner med mer än 500 fall per 100 000 invånare har i sin tur en perimeterstängning av kommunen och kommuner som når en smittnivå på 1 000 fall/100 000 invånare kommer också att stänga all icke-nödvändig verksamhet i kommunen. Utegångsförbudet är från 23:00 till 06:00.

Butiker, hotell och andra tjänster kan vara öppna till kl. 22.30. Junta de Andalucía har beslutat att förlänga utegångsförbudet till 23:00.

 

Vilka är begränsningarna?

Möten med upp till 6 personer utomhus och 4 personer inomhus är tillåtna, dessa begränsningar gäller både offentliga och privata platser, förutom de som är sammanboende. Nattlivet är stängt. Populära eller traditionella festivaler rekommenderas att inte äga rum, vilket systematiskt har följts av var och en av kommunerna.

Begravningar, högst 25 personer utomhus eller 10 personer inomhus, oavsett om de bor tillsammans eller inte.

 

Om du ser att folk inte lyder de föreskrivna åtgärderna eller utegångsförbudet,Kan du rapportera det?

Ja, du kan ringa 112 när det finns störningar i den allmänna ordningen eller representerar en nödsituation.

 

Kan någon arresteras för att inte följa åtgärderna?

Ja. De som inte följer åtgärderna kan sanktioneras med böter som sträcker sig från 100 euro till ett fängelsestraff på ett år om det finns motstånd eller allvarlig olydnad mot myndigheterna.

 

Vilka är de vederbörligen motiverade orsakerna?

Hjälp till hälsocenter, efterlevnad av arbetskraft, yrkesmässiga, affärsmässiga eller juridiska skyldigheter, hjälp till universitet, undervisnings- och utbildningscentrum, återvända till platsen för vanligt boende, hjälp och vård för äldre, minderåriga, personer med funktionsnedsättning, resor till institutioner och försäkrings- eller tankningsstationer i gränsområden, handlingar inför offentliga, rättsliga eller notarialorgan, förnyelse av tillstånd och officiell dokumentation, liksom andra administrativa förfaranden som inte kan skjutas upp, hjälp till veterinärvårdscentraler av brådskande skäl, resor av  idrottare på nivå, tränare, domare, för sportaktiviteter i officiella tävlingar, på grund av force majeure eller nödsituation.

 

Kan jag hämta en familjemedlem på flygplatsen, stationen …?

Denna typ av resa är tillåten om de utförs i samma bosättningsland.