+34 958 63 01 14 [email protected]

Forklaring af overførselsskat i Andalusien

Købet af en ejendom gennem videresalg i Spanien kræver, at køberen betaler overførselsskat eller IPI (”Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados” på spansk). Overførselsskatten for købet af en ejendom bliver reguleret af det...

“Ley de Costas” loven om kystlinjer

Tilbage i begyndelsen af  firserne førte behovet for  at beskytte den spanske kyst,  mod en alt for aggresiv  byggebranche, til at den spanske regering iværksatte en række foranstaltninger med det formål, at regulere konstruktioner på kystlinjer. Resultatet var en...

Forbrydelse mod byplanlægningen i Spanien

I lov nr. 5/2010 indførtes nogle få ændringer i artiklerne 319 og 320 i straffeloven, som regulerer forbrydelserne imod by- og bymæssig planlægning. Artiklerne er i det store og hele uændret, bortset fra en forhøjelse af sanktionerne. Formålet med ændringerne er at...

Hvordan fungerer en grundejerforening?

Du tilhører et fællesskab Når du ejer en ejendom i Spanien, er du næsten helt sikkert også medlem af en grundejerforening. Der er imidlertid undtagelser, i de fleste tilfælde hvor dit hus er et uafhængigt hus beliggende i et isoleret område. Men hvis dit hus hører ind...

Pro Indiviso (udelt)

“Pro indiviso” (udelt) er et begreb i formueretten, der beskriver fælles eller udelt ejendomsret. Der er grundlæggende tre forskellige pro indiviso situationer: Fælles indkøb af en bolig af mere end en person Arv af fast ejendom (arvingerne bliver medejere) Fælles...

Ændringer i byggereglementet

Dekret nr. 60/2010 af 16. marts godkender byplanlægningens disciplinære bestemmelser i Andalucien. Artikel 92.2a) i de andalusiske vedtægter, siger, at det kommunale råd er ansvarligt for byområdets disciplin og er ansvarligt overfor Junta de Andalucia...

Salg af ejendom. Skatte- og lovmæssige overvejelser

I denne tid med økonomisk usikkerhed er der mange mennesker, som forsøger at sælge deres andet hjem eller feriebolig i Spanien, og i de fleste sager er proceduren kompliceret. Man skal være opmærksom på det skatte- og lovmæssige for at undgå fremtidige komplikationer,...

Byggetilladelser

Udførelse af byggeri på vores ejendomme uden byggetilladelse eller arbejde, som ikke er taget i betragtning i denne byggetilladelse, kan få alvorlige konsekvenser. Der findes to typer af diciplinære byggesager. Man kan idømmes en økonomisk straf eller byggeriet kan...

At leje bolig i Spanien

Når man flytter til Spanien for første gang, er det bedst at starte op med at leje en bolig for en kort periode, så man har mulighed for at blive kendt med landet, befolkningen, og deres vaner, før man beslutter sig for at skrive kontrakt på en længerevarende periode,...

Ansvar for fejl og mangler ved byggeri

Det er altid vigtigt at kontakte en advokat som kan nærlæse Jeres sag og tage kontakt til de autoriserede teknikere, for at få lavet en detaljeret beskrivelse over de fejl og mangler der er i bygningen, og hvilke af dem der er alvorlige. Din advokat vil sende en...

Køb af ejendom i Spanien

I min første artikel i “The Property Gazette” er jeg blevet bedt om at skrive om processen ved køb af ejendom i Spanien. Jeg er klar over, at der har været mange andre artikler vedrørende dette emne, så jeg vil forsøge at fremhæve forskellene mellem...