+34 958 63 01 14 [email protected]

Beslutade förändringar i lagstiftning angående hyresfastigheter

Hyresavtal för bostäder regleras av lagen 29/1994 från den 24 november om uthyrning i bebyggelse (”Ley de Arrendamientos Urbanos” (LAU)). För semesteruthyrningskontrakt finns specifika bestämmelser för lokaler som används för andra ändamål än bostäder (kommersiella...

Ny lag rörande lån i Spanien

Den spanska kongressen har fastställt en ny lag gällande  lån. Efter att ha ratificerats av senaten har den nya lagen offentliggjorts i den officiella statliga tidningen (BOE) i mars och träder i kraft den 16/06/2019. De viktigaste förändringarna är följande: Bättre...

Vad är en Första besittnings licens?

Första besittnings licensen är ett väldigt viktigt dokument och att köpa en helt nybyggd fastighet utan detta dokument kan få allvarliga konsekvenser. När en byggare är färdig med en byggnad som ska användas till bostad, är ägaren skyldig enligt spansk lag att ansöka...

Att bygga eller renovera fastighet

Att bygga eller renovera en fastighet i Spanien Reglerna för stadsplanering är stränga i Spanien. Numera genomdriver de lokala myndigheterna strikt dessa regler; vilket verkligen är en stor förändring från bara några år tillbaka. Underlåtenhet att följa reglerna för...

Grannfejder

Samspelet med grannar är ibland svårt. Statistiken visar att åtminstone två av tre spanska hushåll har haft tidigare konflikter med en granne. Orsker till konflikt kan utgöras av obetalda bostadsrättsföreningsavgifter, buller och störningar på grund av husdjur,...

Uthyrning av semesterbostäder i Andalusien

En lag om hyresbostadsmarknaden, klubbad  2013; dvs ”lagen om flexiberings åtgärder och främjande av hyresbostadsmarknaden” (Ley de medidas de flexibilización y Fomento del Mercado del alquiler de Viviendas ) har lanserats i flera autonoma regioner i...

Att köpa spansk bostad under ett företagsnamn

I fastighetsaffärer är det ofta möjligt att köpa en fastighet under ett företagsnamn istället för under en privatpersons namn.På detta sätt skapar köparna ett aktiebolag eller ett bolag som köper fastigheten. Köparna kommer att äga fastigheten indirekt genom att äga...

Förklaring av överlåtelseskatt

Köp av en fastighet genom vidareförsäljning kräver att köparen kan betala en överlåtelseskatt. Från och med den 19 mars 2010 är skatten progressiv och den är värderad till: 7% för fastigheter upp till 400,000€ och 8% för resten över 400,000€. Inköp av en ny fastighet...

Ley de Costas – Kustlag

I början på åttiotalet tvingade behovet av att skydda den spanska kusten från en alltför aggressiv byggbransch den spanska regeringen att inleda en rad åtgärder avsedda att reglera konstruktioner vid havet. Resultatet blev en ändring av lag 28/1969: Kustlagen (Ley de...

Tvångsförsäljningsprocessen i Spanien

Till skillnad från andra länder, så svarar gäldenären på sitt bostadslån i Spanien med alla sina nuvarande och framtida tillgångar, så bristande återbetalning av lånet får konsekvenser, inte bara med förlusten av huset i den civila processen av tvångsförsäljning, utan...

Processen för att köpa en fastighet i Spanien

I Spanien är fastighetsköp en process som kan brytas ned i flera steg: 1) Insamling av bakgrundsinformation Det första steget är att begära en ”Nota Simple” från fastighetsregistret (Registro de la propiedad). En ”Nota Simple” är en...

Brott mot stadsplanering i Spanien

Lagen 5/2010 introducerar några ändringar i artiklarna 319 och 320 i strafflagen som reglerar brott mot stadsplanering. Artiklarna är i stort sett oförändrade med undantag för en ökning av påföljder. Syftet med ändringarna är att harmonisera spansk lag med den...

Renoveringsarbeten och uthyrning av kommersiella lokaler

När du hyr en fastighet är det inte alltid självklart vem som ska betala för arbeten i lokalerna. I Spanien är lagen tydlig med vilket ansvar hyresvärden och hyresgästen har. Lag 29/1994, som gäller både bostäder och kommersiell användning, gör åtskillnad mellan två...

Hur fungerar en ägarförening?

Du tillhör en gemenskap Om du äger en fastighet i Spanien, tillhör du nästan säkert en ägarförening också, eller en bostadsrättsförening. Det finns dock undantag, till exempel om din bostad är en villa i ett isolerat område. Om din fastighet eller lägenhet är en del...

Bankens ansvar i rättsfall rörande oavslutade byggprojekt

När det handlar om köp av fastighet genom vidareförsäljning är det ganska lätt att kontrollera att byggnaden och byggkvaliteten motsvarar specifikationerna i objektsbeskrivningen. För off-plan fastigheter, som man kanske kan förvänta sig, är detta mycket svårare då...

Hur man avslutar ett Pro Indiviso

Pro indiviso är ett begrepp inom fastighetsrätten som beskriver gemensamt eller odelat fastighetsägande. Det finns i princip tre olika pro indiviso-situationer: Gemensamt köp av en bostad av mer än en person Arv av en fastighet (arvingarna blir delägare) Gemensamt...

Ägarföreningsavgifter

När du äger en fastighet i Spanien, kommer du förmodligen att tillhöra en ägarförening eller en bostadsrättsförening, förutom när din bostad är en villa och inte ligger i ett gemensamt bostadsområde. Om din fastighet ligger i ett område som drivs av en ägarförening är...

Förändringar i byggbestämmelser

Förordningen 60/2010 från den 16:e mars godkänner stadsplaneringens disciplinära bestämmelser i Andalusien. Artikel 92.2.a) från de andalusiska stadgarna, anger att kommunfullmäktige ansvarar för den urbana disciplinen och är ansvariga inför Junta de Andalucía....

Uthyrning och vräkning

En ny lag har trätt i kraft: lagen 19/2009 från den 23:e november angående åtgärder för att förbättra och effektivisera domstolsprocesser för uthyrning och energieffektivitet i byggnader. Den nya lagstiftningen försöker att effektivisera förfarandet med att avhysa...

Renovera en fastighet i Spanien

Många gamla lanthus köpta i Spanien är i behov av restaurering eller renovering. Det är alltid rekommenderat att först kontrollera byggnaden efter fel och be om expertråd av en lokal arkitekt, för många gånger kan renoveringskostnaderna vara för höga för att...

Att sälja sin fastighet. Legala frågor och skattefrågor

Vid denna tid av ekonomisk oro försöker många människor sälja sina hus eller fritidshus och i Spanien, som på de flesta håll, är förfarandet komplicerat. Du bör vara medveten om de rättsliga övervägandena och skattefrågorna för att undvika komplikationer senare. Det...

Hyra i Spanien

Att hyra en fastighet för en kort tid när du först kommer till Spanien är ett av de bästa alternativen eftersom det ger dig chansen att få bekanta dig med landet, dess folk, klimatet och sederna innan du bestämmer dig för om du vill har ett längre hyreskontrakt eller...