+34 958 63 01 14 [email protected]

Stöd och skydd för brottsoffer

Lag 4/2015  om rättigheter, stöd och skydd för brottsoffer Europeiska Unionens direktiv 2012/29/UE  är ett väldigt ambitiöst lagprojket, med målet att inrätta en minimum standard för rättigheter för brottsoffer inom EU. Skillnaderna mellan olika rättssystem inom EU är...

Narkotikabrott

Narkotikamissbruk anses vara: ”kronisk eller stadigvarande användning av kemiska ämnen för att förändra tillstånd i kropp eller själ för annat än ett medicinskt motiverat ändamål”. Narkotika definieras i 1961 års allmänna narkotikakonvention, New York den...

Snabb rättegång

Den dagliga erfarenheten i många domstolar visar ett stort antal rättsaker där uppenbara kriminella beteenden kan bli föremål för en relativt enkel utredning, och när detta sker finns det prövningar som syftar till att påskynda processen. Dessa kallas Juicio...