+34 958 63 01 14 [email protected]

Familjerätt

Wedding Rings

På Velasco Lawyers har vi stor erfarenhet och kunskap om familjerätt och vi strävar alltid efter att lösa frågor på det mest försonande och kostnadseffektiva sätt som möjligt. Vi behandlar de problem man kan ställas inför på ett lyhört sätt. Det är alltid bäst att söka råd hos en advokat innan du tar till eventuella rättsliga åtgärder. Vi är här för att försvara dina rättigheter till fullo.

Vi har kompetens inom bland annat:

 • separationer
 • skiljsmässor
 • äktenskapsförord
 • bosättningar för icke-äktenskapliga relationer
 • annulering av civila- och kyrkliga äktenskap
 • vårdnadstvister
 • förmyndarskap
 • uppdelning av gemensamma ägodelar

Brott mot familjelagen och skyldigheter:

 • övergivande av familj
 • uteblivet underhåll till barn eller makar
 • bortförande av barn etc.

Vi rekommenderar:

 • Ta inga hastiga beslut. Sök juridisk rådgivning först.
 • Skriv inte under något separations- skilsmässo- eller vårdnadsförslag eller en privat eller offentlig handling utan att först söka juridisk rådgivning från en specialiserad familjeadvokat  Det är viktigt att tydligt förstå konsekvenserna av undertecknandet av ett dokument.
 • Om du har frågor eller tvivel, tveka inte att rådgöra med din specialiserade advokat.
 • Håll koll på alla handlingar som kan vara till användning senare, till exempel: lönebesked, resultaträkningar, moms och skattedeklarationer, kvitton, kontoutdrag, lagfarter etc.

Kontakta oss direkt eller besök “Frågor och Svar” för mer information angående familjerätt.