+34 958 63 01 14 [email protected]

Ägarbyte av en bil i Spanien

När en privatperson säljer ett fordon till en annan fysisk person, är det mycket viktigt att gå igenom hela uppsättningen av administrativa förfaranden i syfte att förändra ägandet. Görs inte detta kommer det att medföra olika typer av problem, inklusive böter och...

Europeiskt körkort 2013 – ändringar i regelverk för motorcyklar

Sedan 1980 har Europeiska Unionen inrättat en färdplan för harmoniseringen av körkort mellan de olika EU-länderna, slutmålet är att ha ett enda körkort som ska vara giltigt i alla EU-länder. För närvarande finns totalt 110 olika typer av körkort i EU. Detta skapar...

Giltighet av EU- och EES- körkort i Spanien

Det finns en hel del förvirring i Spanien om giltigheten av körkort som utfärdats av andra EU-och EES-länder. EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det är likvärdigt med EU plus Island, Liechtenstein och Norge. Den kungliga förordningen 818/2009 från...