+34 958 63 01 14 [email protected]

Restrictions de voyage Pâques 2021

L’une des questions les plus fréquentes de bon nombre de nos clients concerne les restrictions de déplacement et de circulation imposées par le permis d’alarme et les différentes dispositions réglementaires qui sont approuvées presque chaque semaine dans...

Partnerskap i Andalusien – del 2

Skatt De spanska skattemyndigheterna erkänner två slags familjekonstallationer: Gifta par (med eller utan barn) och Ogifta par eller lagligt separerade mödrar eller fäder som bor med sina barn Registrerade partners kan inte presentera en gemensam deklaration, vilket...

Att skriva ett testamente i Spanien är väsentligt

Om du som utlänning, äger en fastighet eller andra tillgångar i Spanien, är det inte bara tillrådligt att skriva ett testamente också i Spanien – det är väsentligt! Du och inte den spanska lagen bestämmer vem som ska ärva dina tillgångar och fastighet och vilka...

Försäkring vid naturkatastrofer

I Spanien täcker inte privatförsäkring fysiska eller materiella skador orsakade av naturkatastrofer, som extraordinära översvämningar, jordbävningar, terrorhandlingar eller de väpnade styrkorna. I dessa fall är Insurance Compensation Consortium (Consorcio de...

Partnerskap i Andalusien

Nästan alla spanska automona regioner har godkänt lagar för att likställa rättigheterna för de som är partners med rättigheterna för de som är gifta med varandra, men lagarna varierar mellan regionerna. I denna artikel hänvisar vi till lagstiftningen i Andalusien. Om...

Brexit 2020 och dess konsekvenser för brittiska medborgare i Spanien

Den 31 januari 2020 kommer Storbritannien att lämna den Europeiska Unionen. Storbritannien vill förhandla fram ett frihandelsavtal med EU till slutet av 2020 – vilket är en väldigt kort tidsram. Anhållan om ännu en förlängning av övergångsperioden, som måste lämnas in...

Märkning av livsmedelsprodukter

Enligt lag, måste märkningen av livsmedelsprodukter innehålla följande information: Företagets namn och adress (producent, förpackare eller återförsäljare av produkten) Lista över ingredienser, allergener och mängd av vissa ingredienser inkluderat Minsta varaktighet...

Konsumenternas rättigheter på restauranger

Staten (Industri- Handels- och Turistministeriet) och de självständiga samfunden (Turistregistret) är ansvariga för allmänna regler för restauranger, caféer och barer i Spanien. De respektive rådhusen övervakar att krav för stadsbestämmelser, byggnader, hygieniska-...

Ny lag rörande lån i Spanien

Den spanska kongressen har fastställt en ny lag gällande  lån. Efter att ha ratificerats av senaten har den nya lagen offentliggjorts i den officiella statliga tidningen (BOE) i mars och träder i kraft den 16/06/2019. De viktigaste förändringarna är följande: Bättre...

Nya minskningar av skatt på arv och gåvor

Den 09/04/2019 godkände den Andalusiska regeringen reduceringar av arv över 1 miljon Euro till 1%. Den tidigare godkända ändringen från den 1 januari 2018, höjde maxbeloppet för undantag av arvsskatt från 250,000 € till 1,000,000 €. Dekretlag nummer 1/2019 började...

LOPD – Dataskyddslagen

Under 2019 kommer två lagar som ändrades i slutet av 2018 – Dataskyddslagen (LOPD) och Varumärkeslagen – att generera stora förändringar inom teknikens värld. Här tittar vi närmare på ändringarna i Dataskyddslagen: Videoövervakning Lagen kräver nu att bilder som...