+34 958 63 01 14 [email protected]

Köp och försäljning av egendom

Det vackra området och den goda livsstilen, som lockat många till denna del av Europa, har gjort att fastighetsmarknaden blomstrat. Det är dock viktigt att poängtera att processen av köp och försäljning av fastigheter i Spanien skiljer sig från andra europeiska länder. Till exempel ska alla köp -och försäljningshandlingar undertecknas av en notarie på hans kontor innan överföringen av egendomen är juridiskt giltig. Förr kunde fastighetsmäklaren själv ordna med denna transaktion, eftersom överföringen av lagfartsbevis ofta försiggicks mellan familjemedlemmar och alla litade på  varandra.

Newly built house

Idag är det annorlunda, och det är klokt att få stöd av en oberoende advokat. Man kan fortfarande läsa  historier i tidningen om förstagångsköpare som har frestats av hav, sol och värme och blivit lurade. Många av dessa säger senare att de inte skulle ha drömt om att köpa ett hus i sitt eget land, utan att först ha kontaktat en advokat.

Vår service består bland annat i att förklara överföringsprocessen av egendomen, förhandla med mäklaren och säljaren eller köparen, genomföra lokala studier på rättsliga fakta och ta reda på om fastigheten är skuldfri. Vi kan förklara den skattemässiga situationen när det gäller köp och försäljning. Vi kan öppna ett bankkonto för kunden och ordna det nödvändiga identifikationsnumret för utlänningar (NIE). Vi kan översätta utkastet, liksom det slutgiltiga kontraktet, till antingen engelska, danska eller svenska, så att klienten vet exakt vad som skrivs under. Vi följer med klienten till notarien och kan, om så önskas, skriva en fullmakt så att klienten inte behöver vara närvarande vid den aktuella tidpunkten.

För mer information, besök “Frågor och svar” eller kontakta oss direkt.