+34 958 63 01 14 [email protected]

Nya minskningar av skatt på arv och gåvor

Den 09/04/2019 godkände den Andalusiska regeringen reduceringar av arv över 1 miljon Euro till 1%. Den tidigare godkända ändringen från den 1 januari 2018, höjde maxbeloppet för undantag av arvsskatt från 250,000 € till 1,000,000 €. Dekretlag nummer 1/2019 började...

Förändringar i bestämmelserna om arvsskatt i Andalusien 2016-2017

Storleken på arvsskatt som betalas i Andalusien skiljer sig från andra autonoma regioner som Madrid, Katalonien, Valencia eller Balearerna. Dekret 4/2016 från den 26 juli, som handlar om brådskande åtgärder relaterade till Arvs- och Gåvoskatt i Andalusien, innebär...

Lantmäteriet, taxeringsvärde och innebörden av revisionen 2016

Lantmäteriet – eller ”Catastro” är ett administrativt register som tillhör skattemyndigeten (Ministerio de Economia y Hacienda) och som används som en förteckning over spanska fastigheter, och som innehåller information om taxeringsvärdet för de fastigheter som är...

Beskattning av fastighet i stadsbebyggelse ägd av icke-residenta

Varje år är fastighetsägare, som inte är bosatta i Spanien, skyldiga att betala skatt till Agencia Tributaria, det spanska skatteverket. Denna skattskyldighet ska inte förväxlas med IBI (impuesto sobre bienes inmuebles, mer om detta senare). Denna icke-residenta...

Motsätta sig en skattefordran

Den spanska allmäna skattelagen (lag 58/2003 från den 17 december) reglerar skyldigheter och rättigheter gentemot den skattskyldige. Spanien är förmodligen det land i Europa med flest föreskrifter om betalning av skatter. Samtidigt ger den spanska lagstiftningen...

Spansk skattereform 2010, nya ändringar för beskattning

För närvarande distribuerar de flesta länder i världen finanspolitiska stimulanspaket för att återupprätta ekonomin. Spanien, i motsats till världens länder och rekommendationerna från IMF (Internationella valutafonden), kommer att genomföra en skattereform under 2010...