+34 958 63 01 14 [email protected]

Hur går processen till vid köp av fastighet i Spanien?

Som vi tidigare nämnt, rörde inte fastighetsmarknaden i Spanien på sig lika mycket förr i tiden. Man flyttade inte lika ofta då som nu och det var inte speciellt vanligt att byta upp sig till en större fastighet, vilket resulterade i den  långsamma...

Vad är en notarie?

En Notarius Publicus är den person vars namnteckning och stämpel gör redogörelser och dokument rättsliga. Han kommer inte att intyga att dessa redogörelserna är sanna, bara att de personer som skriver under dokumenten samtycker till dem och därför blir de officiella....

Är det verkligen nödvändigt att skriva en fullmakt?

Det är inte nödvändigt, men det är starkt rekommenderat att göra det. Du kanske tror att du kommer att kunna resa för att underteckna handlingar för din nya fastighet, men det oförutsedda kan alltid ske: Dina pengar kanske inte kommer fram i tid, ditt plan kan vara...

Måste jag komma till Spanien för att skriva under dokumenten?

Det finns ingen anledning att komma till Spanien för underskrift av dokument om du ger din advokat en fullmakt. Fullmakten kan skickas till Sverige och efter att du skrivit under den och den har fått en apostille-stämpel så kan den användas vid signering av offentliga...

Vad är ett NIE-nummer och var ansöker jag om det?

Ett NIE-nummer är ett “Número Identificación de Extranjero” eller ett Id-nummer för utlänningar. Du måste ha ett sådant för att kunna köpa fastighet eller bil i Spanien. Det är relativt enkelt att få ett NIE-nummer, men processen kan kännas lång eftersom man måste ta...