+34 958 63 01 14 [email protected]

Juridiska tjänster

Velasco Lawyers är en advokatfirma som erbjuder ett brett utbud av juridiska tjänster både till privatpersoner och företag. Vår kunskap inom internationell rätt gör oss till ett idealiskt partnerföretag för utländska företag och privatpersoner, som vill starta upp en verksamhet eller investera i Spanien.

Egendomsrätt

 • Överlåtelse av ägenderätt (speciellt för utländska investerare)
 • Laglig markexploatering och byggprojekt (Expediente de disciplina urbanística)
 • Rättsprocess i äganderätt av fast egendom (Expediente de dominio)
 • Rivningsrätt

Rättstvister

 • Stämningar
 • Rättsliga åtgärder
 • Rättsfall i domstol

Spansk och internationell familjerätt

 • Skiljsmässa
 • Separation
 • Förmyndarskap

Personligt juridiskt bistånd

 • Privat beskattning och moms räkneskap
 • Uppehållstillstånd
 • Testementen och arv
 • Finansiering och lån
 • Försäkring
 • Fordon- och sjörätt
 • Representation i domstol

Företags-och handelsrätt, bokföring och redovisning

 • Uppstartande och bildning av företag
 • Nedläggning och upphävande av företag
 • Konkurs
 • Bokföring
 • Betalning av kvartalsmoms (IVA)
 • Mervärdesskatter
 • Betalning av socialföräkring
 • Leasing, uthyrning och omlokalisering av företag

Arbetsrätt

 • Arbetsrätt
 • Socialförsäkring