+34 958 63 01 14 [email protected]
Maria Luz Gomez

Maria Luz Gomez

Bokföringsavdelningen

Bokföringsavdelningen

Mari-Luz är en av våra medarbetare på bokföringsavdelningen och hon är specialiserad på beskattning av icke-residenta. Hennes huvudsakliga uppgift är att ha kontakt med myndigheter, särskilt med kommunkontor, polismyndigheter och skattekontor.

Mari-Luz har under många år varit aktiv inom olika konsumentorganisationer. Hon har många fritidsintressen, som t.ex keramikmålning, i vilket hon har deltagit i flera utställningar. Hon har stor erfarenhet i skyttetävlingar för kvinnor i Olympisk 25 metersklass (dubbeltrap, snabbskytte och duell) och har vunnit många medaljer i lokala mästerskap. Hon undervisade även i kläddesign under flera år.

Mari-Luz har en passion för resor, hundar och förcolumbianskt, indianskt konsthantverk.