+34 958 63 01 14 [email protected]

Försäkring vid naturkatastrofer

I Spanien täcker inte privatförsäkring fysiska eller materiella skador orsakade av naturkatastrofer, som extraordinära översvämningar, jordbävningar, terrorhandlingar eller de väpnade styrkorna. I dessa fall är Insurance Compensation Consortium (Consorcio de...

Försäkringsskador på grund av exceptionella väderförhållanden

Att begära ersättning från försäkringsbolaget på grund av exceptionella väderförhållanden Skador på din bostad vid ovanliga väderförhållanden täcks för det mesta av din hemförsäkring. I särskilda fall kommer skadorna att täckas av en halvoffentlig organisation som...